Módszertan

  • Családterápia
  • Párterápia
  • Tanácsadás
  • Munkapszichológiai tanácsadás
  • Egyéni rendszerszemléletű terápia

Családterápia

A család a legalapvetőbb működési egység a társadalmon belül, mely hatalmas személyiségformáló erővel bír. A családtagok között erős érzelmi kötelék van, és folyamatosan oda-vissza hatnak egymásra. A család két legfontosabb feladata az állandóság biztosítása (védelem, stabilitás, kiszámíthatóság), valamint a rugalmasság, hogy a család lehetővé tegye a változást, segítse a tagokat ennek átélésében és a fejlődésben. Mint minden biológiai rendszer, a család is az egyensúly fenntartására törekszik, így természeténél fogva ellenáll a változásnak. Időnként azonban a családnak is meg kell újulnia. A családi élet ciklusokban zajlik, valamint az egyes családtagok is különböző életciklusokba lépnek, ilyenkor átrendeződik a tagok egymáshoz való viszonya. Ha a család nem elég rugalmas, működészavar léphet fel: ilyenkor szükség lehet családterapeuta bevonására. Mivel egy-egy probléma fenntartásához a család minden tagja hozzájárul, célszerű nemcsak a tünethordozót kezelni, hanem a család minden tagját bevonva tanulmányozni a családi rendszer működését, feltárni az erőforrásokat, és a sokszor ismételt nem bevált megoldások helyett, az erősségek és értékek hangsúlyozásával új megoldási módokat keresni. A családterápia tehát segít a családi rendszer működésének optimalizálásában, a kommunikáció megváltoztatásában, a családtagok önismeretének fejlesztésében, és a kapcsolati rendszerek megváltoztatásában. Ezzel egy új, rugalmas egyensúly keletkezik.

A családterápiát két pszichológus (terapeuta) vezeti, a párterápiás ülésen pedig a pár mindkét tagja egyszerre, együtt vesz részt. Az ülésekre általában kéthetente kerül sor, egy ülés hossza pedig 90 perc.

A alkalmakat Éger Csaba kollégámmal tartom.

Párterápia

A párterápia a családterápiának a párra leszűkített változata. Alapjai ugyanazok, mint a családterápiának, azonban itt a pár mint szűkebb családi egység áll a fókuszban. A párkapcsolat rendkívül erős támasz lehet a benne élők számára, ugyanakkor nagyon törékeny is. A párterápia a párokat segíti a konfliktusaik megértésében és feloldásában, saját szükségleteik jobb kifejezésében és a másik szükségletének megértésében, a nyíltabb és őszintébb kommunikációban, valamint a „problémalátásból” való kikerülésben. A párterápia hasznos lehet kommunikációs nehézségek, hűtlenség, féltékenység, állandósult veszekedések, intimitásbeli és elköteleződési nehézségek esetén. Ezen kívül segít az egyes párkapcsolati szakaszok elkövetkezésekor megjelenő fordulópontok, krízisek áthaladásában is, hiszen ezek megoldásakor előfordulhat elakadás, korábbi szakaszba való visszaesés is, esetleg korábbi, nem bevált megoldásmódok ismétlése, amikor a pároknak segítségre és támogatásra lehet szüksége.

Fontos, hogy a sikeres terápiához – mivel a párterápia a jövőre és a sikeres együttműködésre koncentrál – a pár mindkét tagjának motivációja, illetve a változás iránti hajlandósága szükséges.

A párterápiát két pszichológus (terapeuta) vezeti, a párterápiás ülésen pedig a pár mindkét tagja egyszerre, együtt vesz részt. Az ülésekre általában kéthetente kerül sor, egy ülés hossza pedig 90 perc.

A alkalmakat Éger Csaba kollégámmal tartom.

Tanácsadás

A tanácsadás során a kliensnek lehetősége van a pszichológussal együtt számára fontos és személyes célokat megfogalmazni. Segít, ha elveszítjük önbizalmunkat, elveszünk vállalt szerepeink között, eluralkodnak rajtunk a félelmeink, esetleg válságba kerülünk. Segít, hogy önismereti tudatosságunkra újra rátaláljunk, erősségeinket felszínre hozzuk és tovább erősítsük, valamint segíti az érzések hatékonyabb kifejezését, a személyiségünk jobb megértését, a saját belső erőforrásaink feltárását és tudatosítását. Egy konkrét, a kliens által hozott problémakörrel kapcsolatosan, a sokszor ismételt, berögzött, nem hatékony megoldássorozatokon túl segít új nézőpontok, megközelítések meglátásában és tudatosításában, valamint alternatív megoldásmódok megtalálásában.

A tanácsadás segít a tudatosság fokozását konkrét döntéshelyzetekben. Emellett hasznos lehet nehéz döntések meghozatala előtt, életciklus-váltáskor, párkapcsolati döntések előtt, munkahelyváltáskor.

A tanácsadásban (természetesen a probléma összetettségétől és komolyságától függően) általában az „itt és most”-ra koncentrálunk, nem mélyülünk el a régmúlt történéseiben és a gyökérokok keresésében.

A tanácsadásra általában hetente kerül sok, az ülések átlagos hossza 50-60 perc.

Munkapszichológiai tanácsadás

A szervezetpszichológiában eltöltött évek alatt még inkább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a szervezet mint élő, dinamikusan változó egység, ezáltal pedig a munka világában történő helytállás is számtalan kihívás elég állít minket, ahol történhetnek elakadások, állhatunk nehéz döntések előtt. Így bizonyos esetekben hasznos lehet pszichológus bevonása.

Egyéni rendszerszemléletű terápia

Az egyéni rendszerszemléletű terápia keretében egyéni terápiás formában van lehetőség olyan témákkal, problémákkal, zavarokkal foglalkozni, amelyek gyakran a párkapcsolat vagy a család diszfunkcionális működésével kapcsolatosak. Előfordulhat, hogy a párkapcsolat vagy család valamelyik tagja nem vonható be a terápiába. Ilyenkor az egyéni rendszerszemléletű terápia keretein belül ezek a problémák a másik közvetlen fizikai jelenléte nélkül is végiggondolhatóvá válnak, a családtagok nézőpontjának megjelenítésével, megértésével. Mindez segíti, hogy a kliensek magasabb fokú tudatos rálátást nyerjenek életük és kapcsolataik alakításában, segíti őket erőforrásaik meglátásában.

Az ülésekre általában hetente-kéthetente kerül sor. Az ülések átlagos hossza 50-60 perc.

Segítem megtalálni a helyes utat

Kérem vegye fel velem a kapcsolatot!